Camouflage is het verbergen van je uiterlijk door het te veranderen of het te maskeren. In de natuur wordt veel gebruik gemaakt van camouflage door dieren om zich te verdedigen of om ongezien aan te vallen. Zoals krokodillen die zich voordoen als een boomstam, een kameleon die van kleur verandert en vissen met een schutkleur. In het dierenrijk gaat het om leven en dood. Als mensen associeren we camouflage vaak als eerste met outfits van soldaten waarmee ze opgaan in de natuur en zich kunnen verbergen voor de vijand. Maar in onze hedendaagse wereld doen we aan veel meer vormen van maskering. We maskeren bijvoorbeeld ons gezicht met behulp van make-up, filters of photoshop om onszelf er mooier uit te laten zien. Of we maskeren onze 'negatieve' emoties die niet door iedereen gezien mogen worden, bijvoorbeeld omdat ze sociaal minder geaccepteerd zijn. Vooral op social media zijn mensen geneigd alleen hun positieve kanten en positieve gebeurtenissen te laten zien. Tot hoever kan jij je identiteit verbergen en met welk doel? 
"We understand how dangerous a mask can be. We all become what we pretend to be". 
Patrick Rothfuss

You may also like

Back to Top